Linia technologiczna do w pełni zautomatyzowanej produkcji ram agregatów przenośnych została wyposażona w pięć robotów przemysłowych firmy FANUC, dwa pozycjonery spawalnicze, zaimplementowane jako osie synchronizowane robotów, dwie spawarki CMT Fronius a także 9-osiowy automat gnący do rur, prasę krawędziową oraz sekcyjny transporter z wydzielonym miejscem buforowym na gotowy produkt.
Cykl produkcyjny rozpoczyna się od robota zsynchronizowanego z prasą krawędziową, który po zagięciu podstaw na silnik i prądnicę, umieszcza je do specjalnie skonstruowanych magazynków. W tym samym czasie automat gnący przygotowuje wstępną ramę agregatu, po czym zostaje ona przejęta przez robota wyposażonego w chwytak i umieszczona na stole spawalniczym. W kolejnych krokach, robot z magnesem sterowanym pneumatycznie umieszcza kolejne podstawy w odpowiednich miejscach na ramie, po czym rozpoczyna się spawanie. Gotowa rama zostaje przeniesiona na transporter, z którego zostaje następnie odebrana przez pracownika obsługującego stanowisko. Produkcja odbywa się synchronicznie na dwóch stołach spawalniczych.
W celu uzyskania jak najkrótszych cykli produkcyjnych, przezbrajanie stołów spawalniczych zostało w pełni zautomatyzowane. Przed rozpoczęciem produkcji operator wybiera typ detalu z listy na panelu dotykowym i za naciśnięciem jednego przycisku zmienia rozstaw pozycjonerów. Wdrażanie produkcji nowych typów ram zostało znacznie przyspieszone poprzez dodanie możliwości łatwego tworzenia nowych programów produkcyjnych. Podczas wprowadzania modyfikacji w cyklu pracy stanowiska dla nowego produktu, operator rozstawia pozycjonery z panelu dotykowego w trybie ręcznym i zapamiętuje ich koordynaty – zostają one zapisane pod nazwą nowego detalu, która automatycznie dodaje się do listy dostępnych programów.