Szeroki zasięg pola roboczego robota przemysłowego FANUC został zapewniony poprzez umieszczenie go na torowisku firmy Güdel.
Różnorodność zaginanych detali wymagała zaimplementowania automatycznego systemu wymiany gripperów. System ten umożliwia bardzo szybkie przezbrojenie robota, w zależności od aktualnie produkowanego elementu. Zaprojektowane w ten sposób stanowisko zagwarantowało dowolność zaginanych kształtów i przystosowanie gabarytów obrabianych detali do typoszeregu prasy krawędziowej.
Maksymalny wymiar zaginanego arkusza w przedstawionej konfiguracji wynosi 3000x1500x4mm.
Istnieje możliwość opcjonalnego wyposażenia stanowiska do zrobotyzowanego zaginania blachy w system wizyjny, umożliwiający pobór kolejnych arkuszy bez dodatkowego pozycjonowania, co w znacznym stopniu skraca czas cyklu produkcyjnego.