Uzyskanie pola roboczego 5.5×2.5m było możliwe dzięki zamocowaniu robota przemysłowego FANUC na podwieszanym torze jezdnym firmy Güdel. Taka konstrukcja stanowiska umożliwiła spawanie elementów o skomplikowanych kształtach i spoinach, a także nieograniczony i bezkolizyjny dostęp do obrabianych detali.
Stanowisko zostało wyposażone w źródło spawalnicze CMT firmy Fronius. Niskoenergetyczna metoda spawania pozwala na łączenie materiałów różnoimiennych, tj. aluminium-stal, aluminium-miedź oraz bezrozpryskowe spawanie i lutospawanie.
Obsługa prezentowanego stanowiska w cyklu produkcyjnym ogranicza się do mocowania i zdejmowania detali przeznaczonych do spawania oraz wybrania i uruchomienia odpowiedniego programu pracy robota. Wszystkie informacje na temat procesu dostępne są z poziomu przejrzystego i intuicyjnego panelu operatora, który umożliwia również między innymi uruchamianie i modyfikację programów pracy robota, a także monitorowanie parametrów wszystkich podzespołów stanowiska.
W zrobotyzowanych stanowiskach spawalniczych tego typu, ogromnym atutem jest zastosowanie systemu laserowego śledzenia spoin, który znacznie przyspiesza wdrażanie kolejnych programów spawania. Ponadto, zapewnia on automatyczną korektę trajektorii palnika lub ewentualne zatrzymanie procesu spawania w przypadku zbyt dużych odchyleń od założonej tolerancji.