Zapoznaj się z naszą ofertą

Automatyzując procesy produkcyjne dobieramy komponenty najwyższej jakości. W projektowanych przez nas stanowiskach zrobotyzowanych i liniach technologicznych stosujemy najbardziej zaawansowane rozwiązania dostępne na rynku. Wszystkie nasze realizacje opieramy na najnowocześniejszych robotach przemysłowych japońskiej firmy FANUC. Wykorzystujemy również źródła spawalnicze CMT firmy Fronius, umożliwiające między innymi spawanie metodą niskoenergetyczną, która pozwala na łączenie materiałów różnoimiennych, tj. aluminium-stal, aluminium-miedź oraz bezrozpryskowe spawanie i lutospawanie.

W procesach spawania implementujemy systemy laserowego śledzenia spoin, które znacznie przyspieszają wdrażanie kolejnych programów oraz zapewniają automatyczną korektę trajektorii palnika lub ewentualne zatrzymanie procesu spawania w przypadku zbyt dużych odchyleń od założonej tolerancji.

Produkowane przez nas stanowiska zrobotyzowane wyposażamy w przejrzyste i intuicyjne interfejsy operatora, dające możliwość łatwego sterowania procesem, monitorowania jego parametrów oraz pełnej kontroli nad poszczególnymi podzespołami.

Realizujemy niestandardowe wymagania, opierając się na autorskich rozwiązaniach. Na potrzeby jednego z naszych klientów zaprojektowaliśmy od podstaw automatyczny system przezbrajania stołów spawalniczych. Posiadamy również własny automatyczny system wymiany gripperów, który pozwala na bardzo szybkie przezbrojenie robota, w zależności od parametrów aktualnie produkowanego elementu.

Procesy spawania

Procesy zaginania

Malowanie proszkowe

Rozwiązania niestandardowe